advertisement

ธนารักษ์ ร่วมมือ ‘ธอส. – ออมสิน’ ปล่อยกู้บ้านคนไทย หลังละ 3.5-7 แสน ดอกเบี้ยคงที่


advertisement

       นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ลงนามร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุจำนวน 8 แปลง ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการและได้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุพร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 พื้นที่ มีการเปิดจองโครงการไปแล้ว 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เชียงใหม่ และ เชียงราย มีผู้ให้ความสนใจจองสิทธิจำนวน 2,249 ราย คิดเป็น 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต

       โครงการบ้านดังกล่าว มีราคาที่ค่อนข้างถูก เพียงหลังละ 3.5 – 7 แสนบาท จึงได้รับความสนใจมา สำหรับอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ จะคิดผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ในอัตรา 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อย จะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ในอัตรา 2.75% ต่อปี หรือ หากกู้ 700,000 บาท จะผ่อนชำระ 3,300 บาทต่อเดือนใน 4 ปีแรก และปีที่ 5 – 30 ผ่อนชำระ 4,500 บาทต่อเดือน ผู้กู้อายุสูงไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เผยว่า การปล่อยกู้ "บ้านคนไทยประชารัฐ" โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ธนาคารเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำแบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ให้กู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขและ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 4 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดิน ราชพัสดุภายใต้โครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี


advertisement
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

หลังละ 3.5-7 แสน


advertisement


advertisement

       สำหรับเฟส 2 จะมีการพิจารณาในปี 2563 และดำเนินการสร้างในปีถัดไป ใครที่สนใจก็เตรียมติดตามข่าวสารการเปิดจองกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement