advertisement

ธอส.เตรียมออกสลากชุดวิมานเมฆ ใบละล้าน โอกาสถูกสูงมาก


advertisement

        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำโครงการสลากออมทรัพย์ ธอส. ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาก่อนออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปนั้น

        สลากที่ธนาคารจะเริ่มจำหน่ายชุดแรก คือ สลากออมทรัพย์ ธอส. แบบพรีเมียม "ชุดวิมานเมฆ" หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย หรือคิดเป็นกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มีลูกค้า ประชาชน ติดต่อสอบถามและแสดงความสนใจผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเป็นจำนวนมาก ทางธนาคารจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ "เงินฝากออมทรัพย์รับโชค" เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจซื้อสลากกับ ธอส. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ โดยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท จองซื้อสลากได้ไม่เกิน 5 หน่วย ต่อ 1 ราย และยังได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดบัญชีได้ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 15 ส.ค. 62 เท่านั้น

สลากชุดวิมานเมฆ 


advertisement

       ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในเรื่องกระบวนการออกรางวัลที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความโปร่งในการออกรางวัลแก่ประชาชนโดยสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ มีอายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี

         ผู้ซื้อสลากจะได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน แบ่งเป็นรางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัล/เดือน หรือตลอดอายุสลาก 3 ปีจะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล เป็นจำนวนเงินรางวัลรวมถึง 194.4 ล้านบาท คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึง 0.1% กรณีถูกรางวัลธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้ง

        เป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่น่าสนใจและได้ผลตอบแทนถือว่าคุ้มพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2645-0000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ghbank.co.th


advertisement