advertisement

ธ.ก.ส. ดีเดย์รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มงวด 1มี.ค. รางวัลที่ 1 เสียค่าธรรมเนียมเพียง 1%


advertisement

       วันนี้ (20 ก.พ.63) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ลงนามสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัลร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ทำให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลมีความสะดวกในการรับเงินรางวัลในทุกรางวัล

       ยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง 1 % ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตรา 0.5-1 % ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก

       ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว บริการดังกล่าวช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้งสามารถฝากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันที

       นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออมให้กับลูกค้าปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล งวดประจำวันที่ 1 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ


advertisement

       ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัลแล้ว ที่สำคัญยังช่วยบรรเทาปัญหาการนำสลากฯปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เพราะมีการตรวจสอบสลากด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการจ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement