advertisement

น้ำประปามีปัญหา ให้ใช้เครื่องกรองระบบ RO น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค


advertisement

      กลายเป็นประเด็นปัญหาที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโลกโซเชียล สำหรับ ปัญหาภาวะแล้งน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้เกิดปัญหาน้ำประปาเค็ม จนมีข้อแนะนำให้ดื่มน้ำขวดแทนไปก่อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้เป็นโรคไต เพราะอาจรับโซเดียมมากเกินไป 

น้ำประปาเค็ม

      วิธีในการแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆ ก็คือ การซื้อน้ำขวดดื่ม และอีกหนึ่งวิธีก็คือ เครื่องกรองน้ำระบบ RO หรือ รีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis System)   

        หลักการของเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมสิส (RO) คือ การใช้แรงดันให้น้ำ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หรือเล็กกว่าเส้นผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม=50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึง ไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้น จึงมีเพียงน้ำบริสุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถ ผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ออกมาได้


advertisement

       เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมสิส (RO) จึงสามารถป้องกัน สารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์   

        แต่น้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ RO สามารถดื่มได้ปกติ แต่หากดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แร่ธาตุที่สะสมอยู่ในร่างกายจะถูกดึงออกไป เนื่องจากในน้ำที่ดื่มไม่มีแร่ธาตุ จนร่างกายอาจขาดแร่ธาตุที่จำเป็น     

         ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาเค็มที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้ มองหาตู้กรองน้ำที่เป็นระบบ RO ได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement