advertisement

บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ชี้แจง เหตุเด็กวัย13ถูกจับลิขสิทธิ์การ์ตูนดัง


advertisement

       จากกรณี เด็กหญิงวัย 15 ปี ได้ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็กคนดังกล่าวนั้นได้ประดิษฐ์กระทงขายโดยติดรูปตัวการ์ตูนดัง สั่งให้ประดิษฐ์กระทงรูปตัวการ์ตูนที่ผิดลิขสิทธิ์ พอนำไปส่งตัวแทนลิขสิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม พร้อมเรียกเงินค่าปรับจำนวน 50,000 บาท ก่อนจะมีการเจราจาลดลงเหลือ 5,000 บาท และกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก เพราะเด็กไม่ได้มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธิ์   

จับเด็กทำกระทงการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์

        ล่าสุด ทางด้าน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ว่า….

       ทางบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม

        บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

       ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ ฝ่ายสื่อสารองค์การ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

        ทางบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ออกมาชี้แจงไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดไปจับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลย เอาแล้วไงงานนี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement