ปฏิทินจ่ายเงินบัตรคนจน เดือนธันวาคม 62 เข้าวันไหนบ้างเช็กเลย

   
advertisement
advertisement

     เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว วันนี้เราจะพาไปดูว่าเดือนสุดท้ายนี้รัฐบาลให้เงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าวันไหนบ้าง ได้กี่บาท ลองไปดูปฏิทินว่าเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับ  

     วันที่ 1 ธันวาคม 2562

     วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

     ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น 

     - ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

     - ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

     - ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

     วันที่ 15 ธันวาคม 2562

     เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50 - 100 บาทต่อเดือน

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

     เงินคืนภาษี VAT 5%

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562

     ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

     ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

     ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

     ได้รับส่วนลดเท่าไร : จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)

     ใช้ได้ที่ไหน : ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 

     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0