advertisement

ประกาศเขตภัยแล้งเพิ่มเป็น 20 จังหวัดทั่วไทย เตรียมตัวรับมือ


advertisement

        เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก สำหรับ ปัญหาเรื่องของภัยแล้ง ในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก ประชาชนเกษตรกรแทบจะทุกภูมิภาคงวลเรื่องการทำเกษตร รายได้เกษตรกร พืชผลเกษตรเสียหายมาก  ​

       ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประกาศเขตภัยแล้งฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 4 พื้นที่ เป็น 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวม 98 อำเภอ 541 ตำบล 4,600 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยนาท นครสวรรค์ และอีก 4 พื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยแล้งฉุกเฉินล่าสุดคือ สุโขทัย พะเยา สกลนคร และสุพรรณบุรี

       ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ


advertisement

        ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็น น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน ยังได้ตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ด้วย 

          เพิ่มมาเป็น 20 จังหวัดแล้วสำหรับจังหวัดที่ต้อง ประกาศเป็นเขตจังหวัดที่ประสบภัยหาภัยแล้ง ประชาชนในพื้นเตรียมตัวรับมือ เกษตรกรกังวลใจเลยปีนี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก BLT Bangkok


advertisement