advertisement

ประปาพิษณุโลก งดจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำแดง เดือดร้อน 3 วันติด


advertisement

       เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 เทศบาลนครพิษณุโลกได้มีประกาศ ลดอัตราการจ่ายน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง โดยทางกองประปาจะจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหลเลย

         ส่งผลกระทบกับประชาชนผู้อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7-10 ส.ค. รวมเวลา 3 วัน สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทางเขตพื้นที่การให้บริการของกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก กองการประปา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ [ads]

        หากท่านมีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำประปาสามารถติดต่อได้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก ตามหมายเลข สำนักงาน 055-983230 , งานบริการ 055-322745 , ขอสนับสนุนรถน้ำ 055-258000


advertisement

        เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แน่นอนว่า อาจจะทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาเดือดร้อนหลายวัน อาจจะต้องมีการกักตุนน้ำเอาไว้ และใช้อย่างจำกัดในช่วงนี้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement