advertisement

ปลาสังกะวาด ของดีอุบลฯ สู่ตลาดไต้หวัน เพิ่มอาชีพให้เกษตรกร


advertisement

      ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และประเทศของเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่เป็นที่สนใจและต้องการของต่างประเทศ แต่บางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับมันสักเท่าไหร่

      วันนี้เราก็จะพาไปทำความรู้จักกับ ปลาสังกะวาด หรือ ปลายอน ที่ชาวอีสานรู้จัก ซึ่งวัตถุดิบธรรมดาๆนี้ กลับส่งออกเป็นที่ต้องการของไต้หวัน โดยเฟซบุ๊กเพจ วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า…

        ปลายอน หรือ ปลาสังกะวาด บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 4 เมษายน 2564 

        ปลายอน สวายพันธุ์เล็ก น่าเลี้ยง ปลาสังกะวาดหรือที่ชาวอีสานรู้จักกันในชื่อ “ปลายอน” เป็นปลาที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาสวายเล็ก เป็นปลาที่มีเนื้ออร่อย ก้างน้อย นำไปประกอบอาหารได้หลายเมนู ที่ได้รับความนิยม อาทิ ทอดกระเทียม ฉู่ฉี่ ผัดขี้เมา หรือผัดพริก ปลาชนิดนี้จึงค่อนข้างเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะผู้บริโภคในแถบภาคอีสาน  

        เดิมปลาชนิดนี้พบได้ตามแม่น้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ปัจจุบันการรวบรวมปลายอนครั้งละมาก ๆ ให้ได้ทั้งจำนวนและขนาดตามที่ตลาดต้องการทำได้ยากขึ้น อาชีพการเลี้ยงขุนปลายอนในกระชังจึงเกิดขึ้น มี คุณสมยศ นาทอง หรือ “ลุงยศ” แห่งสวนอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นผู้บุกเบิกเลี้ยงและจำหน่ายปลาชนิดนี้มากว่า 30 ปี 

        ปลาชนิดนี้นิยมบริโภคกันในแถบภาคอีสาน มีตลาดใหญ่คือจังหวัดอุบลราชธานีและนครพนม และยังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการห้องเย็นที่จะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไต้หวัน แต่กำลังการผลิตหรือปลาที่จับได้จากธรรมชาติยังไม่เพียงพอ

ปลายอน [ads]


advertisement


advertisement

        ต่อไป อาชีพการเลี้ยงปลาสังกะวาด อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็เป็นได้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี


advertisement