advertisement

พระเจ้าคุณข้องใจ ท่าอากาศยานขอนแก่น มีห้องละหมาด ไม่มีห้องพระหรอ?


advertisement

      ห้องละหมาด เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม เราจะเห็นได้ว่าทางสนามบินจะจัดให้บริการอยู่บริเวณอาคาร Main gate เนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ชาวมุสลิมจะรู้เป็นอย่างดี เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน ว่าสนามบินจะมีห้องละหมาดให้ 

ห้องละหมาด 

      ล่าสุด พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ จ.มหาสารคาม โดยได้โดยสารเครื่องบินลงที่ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยที่ท่าอากาศยานขอนแก่นนั้น เพิ่งจะสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จเป็นอาคารรับรองผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติจึงเป็นอาคารใหญ่โตโอ่โถงสวยงามและทันสมัย


advertisement

      ภายในอาคารหลังใหม่นี้ มีห้องละหมาดของพี่น้องมุสลิมอยู่ใกล้ ๆ บริเวณห้องรับรองพิเศษ (VIP) โดยแยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องละหมาดชายและห้องละหมาดหญิง แต่ที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือการไม่ปรากฏพบเห็นห้องพระหรือห้องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาอื่นใดเลย

      ขอนแก่น เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงของชาวอีสานก็ว่าได้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวขอนแก่นนั้นไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การตั้งรกรากเพื่อสร้างบ้านแปงเมือง วัฒนธรรมประเพณีและอื่น ๆ ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องและได้รับอิทธิพลความเชื่อจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น


advertisement

      ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดก็นับถือพระพุทธศาสนา วัดวาอารามก็เต็มบ้านเต็มเมือง วัดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมายลเมืองขอนแก่นก็มาก แต่ทำไมการท่าอากาศยานฯ เมื่อจะสร้างอาคารผู้โดยสารที่ไหน อย่างไร ห้องที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ ต้องปรากฏในแบบแปลนการก่อสร้างคือห้องละหมาด แท้ที่จริงแล้วห้องที่จำเป็นจริง ๆ เช่นห้องปฐมพยาบาล ห้องรับรองพิเศษ ห้องโถงผู้โดยสาร เป็นต้น 


advertisement

      หากการท่าฯ ปฏิบัติแบบนี้ อาตมาก็มีสิทธิถามได้ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่น ทำไมไม่มีห้องพระ เพราะอะไรและถามต่อไปอีกว่า ทำไมมีแต่ห้องละหมาด คำถามนี้ไม่ใช่คำถามเพื่อสร้างความแตกแยก ไม่ได้ไปต่อว่าให้ศาสนาอื่น เพราะในทางศาสนานั้นเรารักกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่อาตมาต้องการถามคำถามกับการท่าอาศยานแห่งประเทศไทย ตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐานเท่านั้นเอง 

      กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดขึ้นมาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก เมื่อมีห้องละหมาดของพี่น้องมุสลิมแล้ว ควรมีห้องไว้สำหรับพระสงฆ์ด้วยจะดีไหม?  

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement