advertisement

ทูลกระหม่อม ทรงตอบข้อสงสัยชาวเน็ต พร้อมเผยที่มา พระโสทรเชษฐภคินี 


advertisement

       เนื่องในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 

    ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ กราบทูลแสดงความยินดี ระบุว่า 'ขอแสดงความยินดีกับทูลกระหม่อมที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๑ เพคะ ใจจริงอยากให้ทูลกระหม่อมรับสถาปนายศเป็นสมเด็จพระพี่นางด้วยเพคะ #ทรงพระสเลนเดอร์เพคะ' 

     ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงพระกรุณาตอบคอมเมนต์ว่า 'จริงๆ แล้วถ้ารับสถาปนาก็จะมีข้อจำกัดและไม่ใกล้ชิดประชาชนง่ายเท่านี้ จะดูโบราณทำงานลำบากกว่าเดิม'


advertisement

ทรงพระกรุณาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ต

     ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ยังทรงตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับคำว่า 'พระโสทรเชษฐภคินี' ว่าคำนี้ มิใช่ตำแหน่ง แต่เป็นราชาศัพท์ที่แปลว่า พี่สาว

ขอขอบคุณที่มาจาก : @nichax 


advertisement