advertisement

พรุ่งนี้เงินสวัสดิการแห่งรัฐเข้า ใครเลขหน้าบัตรเลขนี้ให้เร็วเลย


advertisement

       นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเงินช่วยเหลือในมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้มีบัตรคนจน หรือ สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย.62 ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินวันแรกในวันพรุ่งนี้ (6 ก.ย. 62)

       สำหรับกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัตร มีการแบ่งตามเลขหน้าของเลขประจำตัวประชาชน ดังนี้

       – เงินเข้า 6 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39

       – เงินเข้า 7 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36

       – เงินเข้า 8 ก.ย. 62 ผู้มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8


      สำหรับ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กเล็ก(อายุ 0-6 ปี) 300 บาทต่อคนต่อเดือน เงินเข้าวันที่ 9 ก.ย. 62


advertisement

         ใครที่มีสิทธิ์ตามที่ถือบัตรต่างๆ ก็อย่าลืมเช็คเงื่อนไข เช็คเลขประจำตัวประชาชนกันให้ละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่ไปกดเงินผิดวันให้เป็นการเสียเวลากันนะคะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement

advertisement