มข. สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะไม่ใช้คน แห่งแรกของไทย

   
advertisement
advertisement

      เป็นอีกหนึ่งการเกษตรสำหรับการเลี้ยงสัตว์ อาทิ วัว หมู หรือว่าไก่ ต่างก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ วันนี้เราจะพาไปดูนวัฒกรรมใหม่ในการเลี้ยงไก่ไข่ ที่ล่าสุด กลุ่มงานสัตว์ปีก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มข. รับมอบระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ  Smart Farm จาก นายเรวัติ  หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรมด้านเกษตรกรรม ร่วมระหว่าง ซีพีเอฟ กับ มข. ครั้งแรกของประเทศไทย  

ระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ  Smart Farm

        ศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า นโยบายมหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาชุมชน การที่ทางซีพีเอฟได้เป็นพี่เลี้ยงและส่งมอบ มาร่วมพัฒนาระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย ต่อยอดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้  ยังต้องการต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบของ social enterprise บุคลากรและนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ สามารถบริหารจัดการการตลาดผลผลิตไข่ไก่ได้เองทั้งหมด ในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นต้นแบบของการเกษตรทันสมัย มุ่งเป้าสู่การเป็นอุทยานเกษตรอัจฉริยะ

มีความทันสมัย

        นายเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า  โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ หรือ Smart Farm  เป็นการยกระดับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เดิม โดยผสานเทคโนโลยี IOT, Big Data, Image Processing เข้ามาประยุกต์ใช้ ในด้านการเลี้ยงและด้านการบริหารจัดการโรงเรือน สามารถ monitor ผลการเลี้ยงได้ real time แจ้งสถานะระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง ระบบอาหาร น้ำและไฟฟ้า สามารถแสดงต้นทุนกำไรของไข่เบื้องต้นได้ทันที  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตไข่ ยกให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของระดับสถาบันการศึกษาประเทศไทย

Smart Farm ยกระดับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบเดิมๆ 

ง่ายต่อการเลี้ยงไก่ 

ฟองใหญ่มากๆ 

คลิกเพื่อ >>>ชมคลิป<<<

       เป็นการยกระดับโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ให้เป็นระบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ ง่ายต่อการเลี้ยง ก้าวสู่การเลี้ยงไก่ไข่แบบเชิงพาณิชย์ต่อไป เป็นไอเดียในการพัฒนาที่ดีมากๆ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก KHONKAENLINK KKL

Advertisement
0
0
0