advertisement

มทส.โคราช ก้าวล้ำ คัดกรอง Covid-19 ด้วยระบบการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนัง


advertisement

       จากสถานการณ์ความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้เริ่มแพร่กระจายในประเทศไทยมากขึ้น ผู้คนที่เดินทางกลับจากประเทศสุ่มเสี่ยงบางราย ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กักตัวเอง 14 วัน ทำให้ประชาชนต่างกังวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคัดกรองมากขึ้น

        ล่าสุด ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมระบบการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Thermoscan) เอาไว้ตรวจจับอุณภูมิผิวหนัง เพื่อเป็นมาตรการคัดกรอง Covid-19 ก่อนเข้าห้องเรียน ก่อนที่เปิดภาคเรียนในวันที่ 16 มีนาคมนี้

        สำหรับ Thermoscan คือ เทคโนโลยีนี้มีการใช้ตามพื้นที่ที่มีโรคระบาด คอยตรวจจับผู้โดยสารที่มีไข้สูงผิดปกติ ซึ่งจะติดอยู่ตามสนามบินต่างๆ และในช่วงนี้จะเริ่มตรวจสแกนนักเดินทางที่เดินทางจากประเทศจีน และผู้ที่มีไข้สูง ว่าเป็นไข้จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่


advertisement

      โดย Thermoscan คือ กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟาเรด คอยจับผู้โดยสารหรือนักเดินทางที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ซึ่งคนที่มีอุณหภูมิสูงส่วนใหญ่จะเป็นไข้สูง ตัวร้อน ซึ่งอาจติดเชื้อโรคอันตรายได้

         เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ทันกับสถานการณ์ความรุนแรงของโควิด-19 ตอนนี้ ซึ่งกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Suranaree Connext และกลุ่มสังคม ชาว มทส.


advertisement