ม.แม่โจ้ ออกแถลงการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 หลัง นศ. 1 ราย กลับมาจากกวางโจว

   
advertisement
advertisement

      จากเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความตื่นตระหนก และวิตกกังวลอย่างมาก กับเหตุการณ์ที่ โรงพยาบาลบี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 63 ผู้ป่วยเป็นคุณปู่คุณย่าที่ปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเจ้าหน้าที่หลายรายที่ดูแลตั้งแต่ยังไม่พบเชื้อ

      ล่าสุด ทางด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ออกประกาศจากอธิการบดี เฝ้าระวัง นศ. 1 ราย เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางมาจากเมืองกวางโจว เบื้องต้นผลตรวจยันไม่มีการติดเชื้อ สั่งดูแลอย่างใกล้ชิด โดยระบุว่า...

         เนื่องจากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 จากการเดินทางกลับมาจากเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลใกล้ชิด และได้ทำการส่งนักศึกษาดังกล่าวเข้าตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน เบื้องต้นผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้แพทย์ได้ออกรับรองผลการตรวจเป็นหลักฐาน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ งานอนามัยและพยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุข โทรศัพท์ 0 5387 3074 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       ต้อนนี้หลายๆ สถานศึกษาได้ประกาศหยุดเรียนกันแล้ว ถ้ามีนักเรียนนักศึกษาได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แล้วไม่แจ้ง รู้ทีหลังก็เลยต้องปิดเพื่อความปลอดภัย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Advertisement
0
0
0