advertisement

ยลโฉม พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กับศิลปะแบบผสมผสาน


advertisement

      เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ ที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล และมีความสวยงามเป็นเลิศ

       เฟซบุ๊กเพจ สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ให้ความรู้ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมระบุว่า…

       "พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอุโบสถที่ได้รับการออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมตะวันออก-ตะวันตก และศิลปกรรมไทยรวมกันจนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว กล่าวคือ สถาปัตยกรรมภายนอกเป็นรูปแบบไทยประเพณี ที่ได้รับการออกแบบโดยนายช่างศิลปกรรมชั้นครูแห่งยุค คือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ส่วนสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมตะวันตกที่เป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้น มีการตกแต่งด้วยเสาและเพดานโค้งแบบโกธิค รวมทั้งตกแต่งด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาผสมผสานกับลายไทย และส่วนที่สำคัญที่สุด คือการนำกระเบื้องเบญจรงค์นำเข้าจากประเทศจีนมาประดับอาคารส่วนต่าง ๆ

       โดยลายกระเบื้องนี้เป็นฝีมือออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน แล้วส่งกลับมาประดับอาคารภายในเขตพุทธาวาส งานออกแบบผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาอย่างดีมาตลอดระยะเวลาร่วม ๑๕๐ ปี"


advertisement

ศิลปะแบบผสมผสาน

งดงามเป็นอย่างมาก 


advertisement


advertisement

          สวยงามวิจิตร สมกับเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จริงๆค่ะ เป็นมรดกที่คนรุ่นหลังควรช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 


advertisement