advertisement

รณรงค์ห้ามขายน้ำอัดลม ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อป้องกันโรคอ้วน


advertisement

     เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่มีผลต่อสุขภาพถ้าหากว่าดื่มในจำนวนมาก และดื่มบ่อยจนติด สำหรับ น้ำอัดลม เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อาทิ เบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน ฟันผุ รวมไปถึงโรคหัวใจ 

     ล่าสุด ทางด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวผลการศึกษาของคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบสัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 โดยสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเกิดจากพฤติกรรมบริโภคหวานและขนมในโรงเรียน

     สำนักการศึกษา กทม. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

     ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต โดยครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลมและผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนสังกัด กทม. 


advertisement

       โดยทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน ตามมาตรการประเมินคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโภชนาการและโทษของน้ำอัดลมในรายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน

      เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีเลยทีเดียว ลูกหลานจะได้ลดการดื่มน้ำอัดลมกันไม่มากก็น้อย ห่างไกลเสี่ยงโรคร้ายก่อนวัยอันควร ทางสังกัดสถานศึกษาอื่นๆ จะทำโครงการนี้ตามหรือไม่ต้องรอติดตาม 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement