advertisement

รวมภาพสิม โบสถ์อีสานสมัยโบราณ ดูไว้เป็นบุญตา


advertisement

       สิมอีสาน หรือ โบสถ์อีสาน มาจากการที่ทางอีสานเรียกโบสถ์ว่า “สิม” ลักษณะโดยทั่วไปของสิม แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักตามสภาพของแหล่งที่ตั้ง คือ สิมน้ำและสิมบก สิมน้ำ เป็นสิมที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ส่วนใหญ่สิมบกเป็นสิมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิมยังแบ่งตามลำดับอายุก่อนหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คือ สิมก่อผนังแบบดั้งเดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุ่นหลัง และสิมแบบผสม วันนี้เราจะพาไปดูสิมอีสาน หรือ โบสถ์อีสานเก่าๆ สมัยโบราณ หาดูได้ยากไปดูกันเลยครับ 

วัดเสมาท่าค้อ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ยังใช้งานอยู่แต่ตอนนี้กำลังสร้างสิมใหม่

วัดสระแก อ.พุทไธสง บุรีรัมย์​


advertisement
วัดศรีมงคลเหนือ มุกดาหาร

วัดเหนือ รัตนบุรี สุรินทร์


advertisement
วัดบรมคงคา พุทไธสง บุรีรัมย์

วัดบ้านแขม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี


advertisement
วัดเหล่าฮก อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

วัดมณีจันทร์ พุทไธสง บุรีรัมย์


advertisement

วัดร้าง บ้านไผ่ อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ

วัดใต้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

วัดบึง อ.สนม สุรินทร์

วัดปทุมคงคา อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

วัดไตรภูมิคณาจารย์ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

วัดสว่างนาศรีสุข อ.สนม สุรินทร์

วัดคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ

วัดไตรภูมิ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

        โบสถ์วัดโพธิ์ชัยยาราม บ้านโพนทราย อ.สังขะ สุรินทร์ อายุในราว 80-100 ปี งานฝีมือช่างพื้นบ้าน แต่งานปั้นพระพุทธรูปด้านในนั้น ได้ช่างมาจากทางกัมพูชา โบสถ์ทรงนี้เท่าที่สังเกตเบื้องต้น ในอีสานพบมาก ในเขตวัฒนธรรมไทยโคราชและเขมร ในเขตบ้านลาวนั้นเจอน้อย

วัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ วัดบ้านพร้าว อ.ปักธงชัย โคราช

วัดบ้านขาม อ.บรบือ มหาสารคาม

วัดดอนตัดเรือ อ.โนนแดง โคราช

วัดบวร อ.พุทไธสง บุรีรัมย์

วัดสระบัวแก้ว อ.หนองสองห้อง ขอนแก่น

วัดอัมพรวนาราม อ.จังหาร ร้อยเอ็ด

วัดชัยมงคล อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

วัดสุคันธารมณ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์

วัดใหม่อัมพวัน โคราช

วัดโพธารมย์ อ.นาดูน มหาสารคาม

        สิม โบสถ์วัดเจริญทรงธรรม บ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สร้างปี 2489 ผนังทำด้วยไม้  เป็นหนึ่งในสิมในอีสานที่ผมชอบมากที่สุด

วัดบ้านเอียด มหาสารคาม

โบสถ์เก่าวัดสำโรง อ.ละหานทราย บุรีรัมย์ สร้างราวปี 2460

วัดแจ้ง ในเมืองอุบลราชธานี

วัดเขื่อนคงคา บ้านเขื่อน ต.โคกสะอาด  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลังนี้น่าจะอายุในราวๆ 100 ปี

วัดเสมาท่าค้อ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ยังใช้งานอยู่แต่ตอนนี้กำลังสร้างสิมใหม่

วัดจันทรวงศื อ.พนมดงรัก สุรินทร์ และ วัดเขาคอก อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

       แต่ละที่บอกเลยว่าเก่าและอายุหลายร้อยปีมากๆ เป็นโครงสร้าง สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ ที่ตอนนี้เริ่มพังและหายไปเรื่อยๆ แล้ว ดูไว้เป็นบุญตา 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก พาเลาะ


advertisement