advertisement

รองนายกฯยโสธร จุดบั้งไฟ 1 บั้งเพื่อบวงสรวงพญาแถน หลังห้ามจุดบั้งไฟทั้งจังหวัด


advertisement

       จังหวัดยโสธรมีเทศกาลและงานประเพณีอันเป็นที่รู้จัก นั่นคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งแต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะ และมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้จังหวัดประกาศหยุดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

         ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก ส.จันทร์ศิริ News Yasothon ได้โพสต์รายงานนายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร และคณะจุดบั้งไฟ 1 บั้งเพื่อบวงสรวงพญาแถนให้ฝนตกต้องฤดู โดยระบุว่า… 

        ถึงประกาศจังหวัดห้ามจุดบั้งไฟ…แต่ด้วยประเพณีความเชื่อและศรัทธา จำเป็นต้องจุดบั้งไฟ 1 บั้งเพื่อบวงสรวงพญาแถนให้ฝนตกต้องฤดู

        เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 10 พ.ค.63 ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถน เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมด้วยนายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร ,นายสมพงษ์ อยู่คง ประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร ,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธรและประชาชนประมาณ 20 ราย ร่วมกันจัดเครื่องเซ่นไหว้บวงสรวงฐานจุดบั้งไฟ นอกจากนี้ยังมีการจุดบั้งไฟขนาดเล็กเพื่อบูชาพญาแถนตามความเชื่อประเพณี

         นายสมพงษ์ กล่าวว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ระบาดส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรออกประกาศห้ามจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ปี2563ทั้งจังหวัด ซึ่งตามพงศาวดารตั้งแต่อดีตจนจึงปัจจุบันกว่า 200 ปียโสธรจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟมาตลอดไม่เคยขาด อย่างไรก็ตามตามประเพณีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณจึงมีการบวงสรวงฐานจุดบั้งไฟและมีการจุดไฟบั้งขนาดเล็กเพื่อบูชาพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ส.จันทร์ศิริ -รายงาน


advertisement
ตามประเพณี​

บวงสรวงพญาแถน [ads]


advertisement


advertisement
จุดบั้งไฟ 1 บั้ง

ความเชื่อและศรัทธา


advertisement

ตามประเพณี

      ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้จังหวัดประกาศหยุดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ แต่ก็ต้องทำตามประเพณี ความเชื่อและศรัทธา จำเป็นต้องจุดบั้งไฟ 1 บั้งเพื่อบวงสรวงพญาแถน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement