รัฐฯประกาศ ยกระดับน้ำท่วมใหญ่อุบล เป็นภัยพิบัติระดับ 3แล้ว

   
advertisement
advertisement

       วันที่ 20 ก.ย. 62 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558

       ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนอำนวยการ ประสานการปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์สถานการณ์ รายงานและเสนอความคิดเห็น ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสั่งการเชิงนโยบาย

        จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษและร้อยเอ็ด โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมส่วนราชการต่างๆ ร่วมบูรณาการช่วยเหลือประชาชน

      กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดตั้งส่วนสนับสนุนในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เห็นสมควร และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะเร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆ เพื่อทำการฟื้นฟูให้ประชาชน กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

.

        ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องการคิดปรับแผนแนวทางแผนเผชิญเหตุทั้งในภาพรวมและเฉพาะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนรวบรวมความเสียหาย ประมาณการต่อยอดเตรียมการสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเพื่อลดผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

       นับว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานต่างเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกัน ซึ่งจะผ่านไปได้อย่างดีที่สุดค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0