ราคาที่ดินกรุงเทพฯ พุ่งสูง ราชดำริ-สยาม-ชิดลม ตารางวาละ1ล้าน

   
advertisement

       นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ได้ประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ 33.4 ล้านแปลง พบ เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 1.4 ล้านแปลง เนื่องจากมีการประเมินราคาใกล้เคียงกับตลาดมากขึ้น โดยพบว่าราคาเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 8% ลดลงจากต้นปีที่เคยประเมินไว้ 11% เนื่องจากฐานที่ดินในการประเมินมีมากขึ้น ขณะที่ราคาส่วนใหญ่ 70% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี 29% ปรับราคาขึ้นและมีเพียง 1% ลดลง

       ทั้งนี้ พบว่าราคาที่ดินในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 8-10% และที่ดินแพงสุดอยู่ในย่านราชดำริ ชิดลม สยาม ราคาขยับขึ้นจากตารางวาละ 900,000 บาท เป็น 1 ล้านบาท

       ส่วนเส้นทางแนวรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้ ยกเว้นย่านชานเมือง เช่น หนองจอกที่มีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ส่วนที่ดินต่างจังหวัดพบว่าราคาปรับเพิ่มเฉลี่ย 8%  และจังหวัดกำแพงเพชรมีราคาประเมินเพิ่มขึ้นสูงสุด 200% เนื่องจากไม่มีการปรับราคามา 2 ปี แต่ราคาไม่สูงมากเพิ่มขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นบาทต่อตารางวาเท่านั้น ขณะที่ราคาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พบว่าราคาปรับเพิ่มไม่มาก 

       นางสาววิลาวัลย์ กล่าวอีกว่า ตามร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดให้ยกเว้นบ้านหลังหลักและที่ดินเกษตรกรรมที่เป็นของบุคคลธรรมดาที่มีมูลค่าราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ส่วน 2 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภท

       ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมคิดอัตรา 01%-0.05%

       ​ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย คิดอัตราภาษี 02%-0.1%

       ​ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมคิดอัตราภาษี 3%-0.7%

       ​ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คิดอัตราภาษีเริ่มต้น 3% และเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี

       ​กรมธนารักษ์ประเมินราคาที่ดินใหม่ เพื่อนำมาเป็นฐานในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เตรียมประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยถือเป็นการประกาศประเมินราคาที่ดินใหม่ในรอบ 2 ปี นับจากประกาศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จากปกติจะทำทุก 4  ปี

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0