advertisement

รีบเช็กสถานะด่วน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 63


advertisement

      โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      ล่าสุด ทางด้านเฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกรกฎาคม 2563 โดยได้โพสต์ระบุว่า… 

        ตัวเลขเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกรกฏาคม 2563 ทะลุ 1.6 ล้านคน!!!!

        ออกวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)

        ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท

        ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

        ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300 [ads]


advertisement


advertisement

      ในเดือนกรกฎาคมนี้ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ออกวันที่ 10 กรกฎาคม เป็นเงินจำนวน 600 บาทต่อเดือน อย่าลืมไปรับเงินมาใช้ซื้อของให้ลูกน้อยกันนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ 


advertisement