advertisement

รีบเปลี่ยนบัตรใหม่ ก่อนกดเงินไม่ได้พรุ่งนี้


advertisement

        สำหรับใครที่ใช้บัตร ATM แบบเก่าแนะนำเลยว่าต้องไปเปลี่ยนบัตรใหม่ให้เป็นบัตรชิปการ์ด ก่อนจะกดเงินไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ หรือ วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ย้ำว่า 

       ประชาชนต้องเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็ม จากรูปแบบบัตรแถบแม่เหล็ก (magnetic card) ให้เป็นบัตรชิปการ์ด (chip card) ก่อนวันที่ 15 ม.ค.2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย หลังจากนั้นบัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้า 

      ผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ด หากมีความต้องการใช้เงินสดหรือโอนเงิน สามารถเบิกถอนได้ที่สาขาธนาคาร หรือใช้ฟังก์ชั่นกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้เอทีเอ็ม หรือโอนเงินผ่าน mobile banking / internet banking แทนการใช้บัตร

     สำหรับประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนบัตรใหม่ สามารถติดต่อธนาคารที่ใช้บริการได้ทุกสาขา เพื่อเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ดให้แล้วเสร็จ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มใบเดิม และสมุดบัญชีเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตร 

      ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ป้องกันการปลอมแปลงบัตร (counterfeit card fraud) และการโจรกรรมข้อมูล (skimming) นำไปทำบัตรปลอม และใช้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

      ซึ่งหากประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หรือเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารที่ใช้บริการ หรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

ขอขอบคุณที่มาจาก : Workpoint News 


advertisement