advertisement

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มราชวัลลภทองคำลงยา แก่ “พล.ต.หญิงท่านผู้หญิงสินีนาฏ”


advertisement

        เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องพระราชทานเข็มราชวัลลภ ระบุความว่า…


         "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มราชวัลลภทองคำลงยา แก่ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน"

           เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อันบันทึกความทรงจำที่ประทับใจแก่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement