advertisement

รีบเช็คเลย!! ลักษณะหน้าผาก “บอกนิสัย” บอกเลยจริงมากๆ


advertisement

       คนเราเกิดมาล้วนมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆ ท่ีดูเหมือนจะคล้ายกันอยู่บ้าง และบางคนอาจจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน และอย่างวันนี้ thaihitz.com จะพาไปชมลักษณะของหน้าผาก ลักษณะหน้าผากนั้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเราได้ บางคนก็มีลักษณะของหน้าผากแบบเดียวกัน แต่บางคนก็มีลักษณะที่ต่างกันมากๆ และจะสามารถบอกนิสัยอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ

       1.หน้าผากโค้ง คนที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิสัยตรงไปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน จับผิดง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรมักจะแสดงออกมาอย่างนั้น

1

       2.หน้าผากกว้าง คนที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดเป็นกรด มีความสามารถ มีเหตุผล และมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง [ads]

2

       3.หน้าผากตรง คนที่มีหน้าผากตรง เป็นคนตรง ใจกว้าง รอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เหมาะที่จะทำธุรกิจ เพราะถ้าเป้าหมายอะไรจะพยายามไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้เสมอ


advertisement
3

       4.หน้าผากแคบ คนที่มีหน้าผากแคบ เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก คิดมาก เจ้าอารมณ์

4


advertisement

       5.หน้าผากสูงเหมือนภูเขา คนที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุผลและมีความคิดครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า นิสัยอ่อนโยน และทำในสิ่งที่รัก [ads]


advertisement
5

       6.หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M คนที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นคนซื่อสัตว์ ชอบลงมือทำมากกว่าพูด มีความรับผิดชอบ เข้ากับคนอื่นง่าย และเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี และที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้

6

       7.หน้าผากซิกแซก คนที่มีลักษณะหน้าผากเป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตัวเอง ชอบเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าหาคนอื่น แถมยังปากแข็ง จนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบ


advertisement
7


advertisement