advertisement

ร้อนนี้อย่าลืม พาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี


advertisement

     จากกรณี ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ระบุว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2563 โดยบริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง

       ล่าสุด (2 ม.ค.63) ทางด้านกรมปศุสัตว์ ได้ออกมาชวนประชาชนทั่วประเทศนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีที่ปศุสัตว์จังหวัด อำเภอและจุดบริการของแต่ละท้องถิ่นต่อเนื่อง 6 เดือน ตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเป้าปี 63 

       ขอให้ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม 4 มาตรการดังนี้ 

       มาตรการที่ 1 แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อพบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

       มาตรการที่ 2 พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีได้ที่จุดนัดหมายตามที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำหนดหรือสถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านโดยกำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการผ่าตัดทำหมันฟรี 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563 

       มาตรการที่ 3 ไม่ปล่อยหรือละทิ้งสัตว์เลี้ยงและควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงในจำนวนที่เหมาะสม โดยติดต่อขอรับบริการผ่าตัดทำหมันได้ฟรีที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 

       และมาตรการที่ 4 หากถูกกัดหรือสัมผัสสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

        บ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขและแมว พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีที่ปศุสัตว์และศูนย์บริการต่างๆ ได้เลย เพื่อความปลอดภัยของสุนัขและเจ้าของ ปลอดภัยต่อคนอื่นด้วย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement