ครม.ประกาศ 3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี เป็นวันหยุดราชการ 

   
advertisement

     จากกรณีได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

     ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ค 62 ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี  

      โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลังประชุม ครม. โดยระบุว่า วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ ก็จะมีพิธีต่างๆ โดยจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป. 

 
Advertisement
0
0
0