advertisement

ศธ. เตรียมถกเลื่อนเปิดเทอม อาจยืดเป็น 1 มิ.ย.64


advertisement

      วันนี้ (17 เม.ย.64) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 เม.ย. เตรียมหารือกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 

      เบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาด จนถึงวันที่ 30 เมษายน ว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมได้หรือไม่ หากไม่สามารถเปิดได้ก็อาจต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน หรือแต่ละพื้นที่จะมีกระบวนการรองรับอย่างไร ซึ่งตรงนี้ต้องนำข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมไว้มาพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจ โดยทั้งหมดจะยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ [ads]

       การหารือครั้งนี้จะรับฟังข้อเสนอ และเสียงสะท้อนปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลโรงเรียน รวมถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในฐานะเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจ เพราะรู้บริบทการเรียน การสอนในแต่ละพื้นที่ดี


advertisement

       ทั้งนี้ส่วนตัวเข้าใจว่า การแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมาทำให้หลายคนกังวลในเรื่องการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ แต่ครั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ทุกแห่งเพราะเท่าที่ดูบางโรงเรียนมีความพร้อมสามารถบริหารจัดการเรียนแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดได้ ส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีความพร้อมเรียนในที่ตั้งก็ให้เรียนออนไลน์ต่อไป

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement