advertisement

ศิริราช ให้โอกาสดีๆ จบ ป.ตรี สาขาอื่น ก็สอบเรียนต่อแพทย์ได้


advertisement

       รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ว่า ยังคงรับ 3 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 292 คนเหมือนเดิม แต่ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น

       โดย TCAS รอบ 1 จะพิจารณาจาก portfolio ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง หรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ หรือพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ใน 7 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพิ่มดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวม 25 คน โดยจะคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์แบบ multiple mini-interview ซึ่งรอบแรกจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 62

       สำหรับ รอบ 2 หรือ รอบโควตา รับ 7 คน จากโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD, MD) 1 คน และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 1 คน และดนตรี 1 คน นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา แต่มีความตั้งใจศึกษาต่อแพทยศาสตร์ เพียงแต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และต้องสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท ซึ่งจะรับ 4 คน ส่วน TCAS รอบ 3 เป็นการรับตรงปกติ (ผ่าน กสพท) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน


advertisement

       เป็นโอกาสดีๆที่ศิริราชเปิดโอกาสเป็นครั้งแรก สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/th หรือสอบถามที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2419 6410 ค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก si.mahidol.ac.th


advertisement