advertisement

สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ภาคใต้พุ่งสูง ประชาชนพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากป้องกัน


advertisement

       เมื่อวาน (8 กันยายน 2562)  สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.สงขลา และ จ.สตูล ล่าสุดนั้น อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ณ เวลา 12.00 น.) จากสถานีวิจัย ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่า PM2.5 อยู่ระหว่าง 49-86 ไมโครกรัม/ลบ.ม. สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ สถานี อ.หาดใหญ่ เท่ากับ 57 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ค่าPM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ 

          จากผลการจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ ลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดอ้อมภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซีย มาเข้าสู่พื้นที่่ จ.สตูล และ จ.สงขลา โดยตรง และหอบฝุ่นควันบางส่วนจากประเทศอินโดนีเซีย และฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ทำให้ค่า PM2.5 ทั้ง 2 จังหวัดมีค่าขึ้นสูง ขณะเดียวกันจากพยากรณ์อากาศในวันนี้ คาดว่าภาคใต้อาจมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่างบรรเทาลงระดับหนึ่ง


advertisement

         นอกจากนี้ยังมีรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ ว่า ขณะนี้บางพื้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 


advertisement
อันตราย 

        ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรที่จะสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement