advertisement

สมุนไพรไทย 6 ชนิดไล่แมลงวันได้มากกว่าร้อยละ 80%


advertisement

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงานวิจัยพบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย 6 ชนิด มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80% ยังพบว่าน้ำมันหอมระเหยโหระพาและตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 15% มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการไล่แมลงวันบ้าน

สมุนไพรไทย 6 ชนิดไล่แมลงวันได้มากกว่าร้อยละ 80%ได้แก่ 

โหระพา 

ตะไคร้หอม 

กานพลู 

ยูคาลิปตัส 


advertisement

ตะไคร้ต้น

มะกรูด 

เตรียมต่อยอดน้ำมันหอมระเหยโหระพาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมหรือสเปรย์ ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการนำเข้าสารเคมี ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร พบว่า ที่ความเข้มข้น 15% มีน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยูคาลิปตัส ตะไคร้ต้น และมะกรูด นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมันหอมระเหยโหระพาและตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 15% มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการไล่แมลงวันบ้าน    

 นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการไล่แมลงวันจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรมีความเป็นพิษต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นที่มีมากเพื่อให้เกิดประโยชน์  และอาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าสารเคมี โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันบ้านในรูปแบบครีมหรือในรูปแบบของสเปรย์อัดก๊าซ หรือสเปรย์แบบไม่อัดก๊าซและในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไมโครอิมัลชันที่มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านในอนาคตต่อไป

 

       "ถือเป็นความสำเร็จในการวิจัยสมุนไพรไทยที่มีอยู่มากนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อได้มีการพัฒนาต่อยอดในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้จากสมุนไพรไทยให้กับประเทศมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทต่อปี" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว


advertisement