advertisement

หมอธีระวัฒน์ เผยหมอ-พยาบาลจะเอาไม่อยู่แล้ว แถมสืบโรคจากผู้ติดเชื้อไม่ได้อีกเยอะ


advertisement

      เป็นอีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับ ศ.ดร ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       โดยล่าสุด ศ ดร ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟสบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โดยระบุว่า… 

        จากน้องๆ ในสาธารณสุข

        จากปัญหา และสถานการณ์ CoVID-19 ในปัจจุบันของประเทศไทย จะพบว่ามีการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นมาก แต่ยังไม่สำคัญเท่ากับการสืบค้นโรคจากผู้ป่วยไม่ได้ เพราะทุกคนที่ติดเชื้อมีโอกาสไปแพร่เชื้อในชุมชม และก่อให้เกิดการติดเชื้อลุกลามมหาศาล

        ข้อเท็จจริงจากการรณรงค์การควบคุมส่วนบุคคลย่อมสามารถทำได้ และประเทศเราทำได้ดีมากในระดับหนึ่ง แต่ระดับการติดเชื้อได้ดำเนินมาถึงระยะที่มีการติดเชื้อที่มากและไม่สามารถที่จะตามควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นแบบประเทศอื่นๆ จะนำพามาซึ่ง การใช้ทรัพยากรอย่างมากมาย และไม่เพียงพอ

        การเปิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกประเทศเข้ามา จะเป็นการซ้ำเติมประเทศ เสมือนการจะปัดกวาดบ้าน แต่ยังเปิดประตูหน้าต่าง ในสภาพที่นอกบ้านมีพายุฝุ่นตลบอยู่ ย่อมเป็นไปไม่ได้

        เราปัดกวาดบ้านด้วยนโยบายที่มีและกำลังกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ดี พึงกระทำได้ภายใต้บริบททรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากล่วงเลยเวลาเกิดการติดเชื้อมากมายจากการไม่สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อที่ติดตามไม่ได้จนลุกลาม ด้วยยา และทรัพยากรต่างๆที่มีในปัจจุบันจะไม่สามารถมีเพียงพออย่างแน่นอน สุดท้ายอาจเกิดโศกนาถกรรมแบบบางประเทศที่หมอ พยาบาลต้องเลือกผู้ป่วยในการรักษาซึ่งผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่พึงเกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

        ข้าราชการ ประชาชนพร้อมกวาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านของเรา แต่ขอให้การดำเนินการเป็นผลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติไทย คุณหมอธเนศ

ถ้าเราติดเชื้อวันละ 30 แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อที่เราตามไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง และติดต่อกันเป็นลูกโซ่ คนทำงานจริงเอาไม่อยู่แล้ว 

       ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะรุนแรง แพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ของไทยแล้ว ทางรัฐบาลจะประกาศปิดประเทศเมื่อไหร่นั้น ต้องรอติดตามกันต่อไป จะมีมาตรการรับมืออย่างไรต่อไปต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha 


advertisement