advertisement

ห้าง-ร้านสะดวกซื้อยอดตก หลังงดใช้ถุงพลาสติก คนซื้อสินค้าน้อยชิ้นลง


advertisement

      วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการงดแจกถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชาชนก็พาเอาอุปกรณ์ต่างๆ ไปใส่ของเวลาไปซื้อน่ารักไปอีกแบบ ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีเลยทีเดียว 

       ล่าสุด ทางด้านหอการค้าไทย เปิดเผยข้อมูลพบห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก จนทำให้ยอดขายลดลง เพราะผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าให้น้อยชิ้นลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้นำถุงผ้าติดตัวมาด้วย

จากเดิมผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้วางแผนว่าจะซื้ออะไร เดิมเมื่อเข้าร้านค้าหรือห้าง หากเห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อตอนนั้นเลย แต่หลังจากรณรงค์อย่างเข้มข้นให้เลิกแจกถุงพลาสติก ทำให้ลูกค้าลดจำนวนการซื้อ ดังนั้น ภาคเอกชนคงต้องร่วมกันหามาตรการจูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้ากันต่อไป


advertisement

       ทางห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อก็คงจะต้องมีการปรับตัวในการขายเช่นเดียวกัน ต้องมีมาตรการจูงใจยังไงเพื่อให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement