advertisement

ห้าง-ร้านสะดวกซื้อโอด ยอดขายลดหลังงดใช้ถุงพลาสติก


advertisement

      หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นการงดแจกถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชาชนเริ่มมีการปรับตัวในการซื้อของโดยมีการเตรียมวัสดุต่างๆ มาใช้แทนถุงพลาสติก 

      โดยล่าสุด ทางด้าน นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าไทยและผู้ประกอบการห้างค้าปลีกอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบและการออกมาตรการเสริมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายหลังจากที่ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก จนทำให้ยอดขายลดลง เพราะผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าให้น้อยชิ้นลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้นำถุงผ้าติดตัวมาด้วย

      เบื้องต้นจะส่งเสริมให้ใช้ถุงกระดาษ, ถุงพลาสติกบางที่ย่อยสลายได้ รวมถึงแจกถุงขยะแทนการแจกถุงพลาสติกทั่วไป เพื่อให้ผู้บริโภคนำถุงไปใส่ขยะก่อนที่จะนำขยะไปทิ้ง เป็นต้น

      ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้วางแผนว่าจะซื้ออะไร เดิมเมื่อเข้าร้านค้าหรือห้าง หากเห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อตอนนั้นเลย แต่หลังจากรณรงค์อย่างเข้มข้นให้เลิกแจกถุงพลาสติก ทำให้ลูกค้าลดจำนวนการซื้อ

      ดังนั้น ภาคเอกชนคงต้องร่วมกันหามาตรการจูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้ากันต่อไป ซึ่งตอนนี้มีหลายแนวทาง แต่ยอดขายที่น้อยลงไม่ใช่ประเด็นการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเดียว แต่จะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว, ฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนาด้วย” นายสุรงค์ กล่าว


advertisement

       ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ก็คงจะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันในการหาแนวทางในการเพิ่มยอดขาย การซื้อของของลูกค้าในยุคที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement