ออมสินเผย ปีใหม่คนรากหญ้าใช้จ่ายลดลง เฉลี่ยหัวละ 3,550บาท

   
advertisement
advertisement

      วันนี้ (28 ธ.ค 62) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ได้ทำการสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวม การใช้จ่ายของประชาชนฐานรากในช่วงเทศกาล ปีใหม่ คาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยประมาณ 49,900 ล้านบาท ลดลงจาก 6.7% ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3,550 บาท ลดลงจากปีก่อน

      สำหรับ แหล่งที่มาของเงินที่นำมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากรายได้ 85.5% เงินออม 10.3% เงินช่วยเหลือของรัฐ 3.4% ส่วนเงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งเงินกู้ในระบบและนอกระบบ 0.8% โดยเมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่าประชาชนฐานรากที่ใช้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่จากรายได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

      เมื่อสอบถามถึงเป้าหมายที่จะทำในปีใหม่นี้ พบว่า ประชาชนฐานรากตั้งเป้าหมายที่จะออมเงิน 65.5% ลดรายจ่าย 49.1% และดูแลสุขภาพ 27.0% ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประชาชนฐานราก ให้ความสำคัญด้านการเงิน เป็นส่วนมาก ทั้งเรื่องการออมเงิน ลดรายจ่าย หารายได้เพิ่ม และใช้หนี้

         อยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ประชาชนก็คงจะประหยัด ใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังกันมากขึ้น ยังไงก็ฉลองปีใหม่กันให้สนุก ระมัดระวังกันด้วยนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0