advertisement

อัพเดตโคกหนองนา บนพื้นที่ 23 ไร่ หญ้าขึ้นเขียวทั่วสวยสุดๆ


advertisement

      เป็นโครงการที่เกษตรกรหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ โคกหนอง นาโมเดล การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน 

      ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก ดาบวินัยรถขุด โลวเบท เทรลเลอร์ ได้โพสต์ผลงานการขุดโคก-หนอง-นา โมเดล บนเนื้อที่ 23 ไร่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกได้อย่างสวยงาม โดยได้โพสต์ระบุว่า… 

อัพเดตโคกหนองนา บนพื้นที่ 23 ไร่ อ.หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ครับ #ดาบวินัยรถขุด   

ม ออกแบบให้ด้วยครับ ตามความต้องการของลูกค้า ต้องการรูปแบบไหนขุดให้ได้หมด 


advertisement

พื้นที่เยอะมาก 


advertisement

หลังขุดเสร็จแล้ว หญ้าเริ่มเขียว เริ่มสวย 


advertisement

งานขุดมืออาชีพมากๆ 

        โคก: พื้นที่สูง ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ / ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย / ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 


advertisement

สวยมากๆ 

        หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก) / ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ / ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง / พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

พื้นที่เขียว สวยเลย 

          นา: พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน / ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา 

สุดยอดเลย 

น้ำทั่วถึง

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

สวยมากๆ 

               เป็นการออกแบบโคกหนองนาที่ทำออกมาได้สวยมากๆ บนเนื้อที่หลายไร่ จึงสามารถออกแบบได้อย่างเต็มที่เลย ขูดคลองให้น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่ แบบนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากๆ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดาบวินัยรถขุด โลวเบท เทรลเลอร์ 


advertisement