advertisement

อาหารเช้าโรงเรียน นึกว่าอาหารเช้าโรงแรม จัดเต็มน่ากินสุดๆ


advertisement

       เวลาที่ลูกไปโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงมากๆ เลยก็คือ เรื่องของอาหารกลางวัน ยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐแล้วละก็ยิ่งต้องคอยถามลูกว่าวันนี้ทางโรงเรียนมีกับข้าวอาหารกลางวันเป็นอะไร ถ้าเป็นเด็กโตก็จะหายห่วงกันหน่อย แต่ก็มีหลายโรงเรียนที่ทำเรื่องของอาหารกลางวันได้น่ากินมากๆ ยิ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอาหารกลางวันคือต้องดีมาก 

       อย่างล่าสุด ทางด้านผู้ใช้ TikTok @chanitpondunai52 ได้โพสต์วิดีโอคลิปพาไปชมอาหารเช้าของนักเรียนหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  อาหารเช้านึกว่าพักในโรงแรม โดยได้โพสต์ระบุว่า…. 

อาหารเช้า นักเรียนหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  


advertisement

        โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2548  

อาหารเช้า สำหรับ นักเรียนหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  


advertisement
เตรียมไว้อย่างดี สะอาด และเมนูอาหารอร่อยๆ ราวกับพักอยู่โรงแรมเลย 

ไข่ดาว


advertisement
ฮอตดอก  

เนื้อ ต้มจืด 


advertisement
ผลไม้ 

        สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

       1.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) การคัดเลือกรอบแรกนั้นจะดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น จากทั่วประเทศและทุกพื้นที่บริการ ซึ่งนักเรียนที่เลือกสอบเข้าโครงการ วมว. จะไม่สามารถเลือกสอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ โดยจะคัดเลือกในรอบแรกไว้ 200 คน และในรอบที่สอง การสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยโรงเรียนเอง และจะคัดเลือกเหลือเพียง 60 คน(2 ห้อง) 

        2.ประเภทคัดเลือกทั่วไป เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยโรงเรียนเอง โดยการสอบประเภทนี้จะจัดสอบในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีการศึกษา แบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับประมาณ 160 คนต่อปี และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับตามจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และประสงค์จะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป   

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

น่ากินมากยังกะอาหารโรงแรม 

อาหารธรรมดามาก แต่วิธีการจัดวาง สะอาด อุปกรณ์คือดีแค่นั่นเอง 

คลิกเพื่อ >>>>ชมคลิป<<<<

         ทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับต้องชื่นชมเลยทีเดียว อาหารเช้าโรงเรียน นึกว่าอาหารเช้าของโรงแรมเลยทีเดียว อาหารเช้าแบบจัดเต็มมากๆ เพื่อให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละวันสุดๆ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก chanitpondunai52


advertisement