advertisement

อุบลฯ สั่งปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8บาน เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งปีหน้า


advertisement

        วันที่ 8 ต.ค. 62 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 4/2562 เพื่อบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมูล หลังระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนผู้ใช้น้ำจากอำเภอโขงเจียม สิรินธร และพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุม

สั่งปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8บาน

         ที่ประชุมมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำการลดระดับและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ที่เปิดระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนในเขตตัวเมืองและวารินชำราบ ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นต้นมา จากนั้นระดับน้ำของแม่น้ำมูลได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จึงเกรงจะเกิดการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง จึงมีมติให้ปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ประตูเขื่อนปากมูล

          ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่เหนือน้ำและท้ายน้ำ ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับระดับน้ำที่จะเปลี่ยนแปลงจากการปิดประตูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement