ภัยแล้งทำพิษ กระทบเกษตรกรเลี้ยงเป็ด ออกไข่น้อย ราคาแพงขึ้นแผงละ 100บาท

   
advertisement
advertisement

       จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา และอีกในหลายพื้นที่ภัยแล้งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติยังคงแห้งขอดส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจะขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และน้ำในการทำการเกษตรด้วย 

       ปัญหาภัยแล้งไม่ใช่แค่กระทบน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และน้ำในการทำการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในอำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย และอำเภอโนนไทย เพราะว่าขาดแคลนแหล่งน้ำใช้สำหรับเลี้ยงเป็ด ส่งผลทำให้เป็ดเกิดอาการเครียด ออกไข่น้อย จนทำให้ราคาไข่เป็ดราคาแพงขึ้น 

       จากราคาแผงละ 80 บาท ปรับขึ้นเป็นแผงละ 100 บาท ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับมาขายกำไรน้อยลง แถมไม่คุ้มเงินลงทุน ไหนจะค่าน้ำมันวิ่งไปซื้อไข่เป็ดจากเกษตรกร ก็ต้องลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกมากมาย ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังต้องขายไข่เป็ดในราคาแพงละ 100 บาทเท่าเดิม จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและพ่อค้าขายไข่เป็ดรายหลายในขณะนี้

advertisement
 

ราคาแพงขึ้น 

        ปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่กันแล้วตอนนี้ เพราะขาดน้ำในการเลี้ยงเป็ด เพิ่มขึ้นเป็นแผงละ 100 บาทกันเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0