เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยคนพิการ 3 พัน เข้า 9ต.ค.63 ไม่เป็นความจริง

   
advertisement
advertisement

          วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand รายงานว่า โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เบี้ยคนชรา และเบี้ยคนพิการ เข้ารวดเดียว 3 งวด ได้คนละ 3,000 บาท โดยเงินจะเข้าวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นั้น โดยข่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จ

           เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวมีข้อมูลเรื่องจำนวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงินนั้นไม่เป็นความจริง ส่วนความจริงมีดังนี้

- การจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จะมีจำนวนเงิน 600 บาทต่อเดือน

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาทต่อเดือน (จ่ายตามขั้นบันได)

 - เบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือน นั้นมีการจ่ายเงินเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือน

advertisement
 

 - รอบเดือนตุลาคม 2563 จะจ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นต้นไป

         ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอขอบคุณที่มาจาก: Anti-Fake News Center Thailand

Advertisement
0
0
0