advertisement

เจ้าของบ้านขอมา ช่างก็จัดไปเอาเสาไฟมาเป็นเสาบ้าน อย่าหาทำ


advertisement

      ระยะปลอดภัยในการสร้างอาคารใกล้เสาไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงมีการกำหนดมาตรฐาน ระยะห่างที่ปลอดภัย เอาไว้โดยมีมาตรฐานระยะห่างในแนวระดับที่ปลอดภัย เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 220V ควรห่างรั้วบ้าน 50 ซม. รั้วบ้านคุณสร้างตามแนวเขตที่ดินคุณ อย่าสร้างรั้วบ้านหรือว่าตัวบ้านเข้าไปในเขตทาง เวลาเขาขยายถนน หรือต้องการใช้ที่คุณต้องรื้ออย่างเดียว

ยึดซ๊ะเลย

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 


advertisement

อันตราย 

ไม่น่าจะใช่ไทย 


advertisement

          ชาวเน็ตหลายคนมองว่าเป็นภาพที่ไม่ใช่อยู่ประเทศไทยอย่างแน่นอน การทำแบบนี้เอาเสาไฟฟ้ามาเป็นเสาบ้าน ใจมันต้องได้สุดๆ ฮาๆ อันตรายแถมยังผิดเต็มๆ 


advertisement