เช็กสิทธิ์เลย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมจ่าย 10 ก.ย.นี้

   
advertisement
advertisement

      เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

      ล่าสุด นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ โดยระบุว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2563 จำนวน 600 บาท จะออกวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,763,797 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

advertisement
 

       ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0