advertisement

เช็กเลย รายชื่อว่าที่นายกอบจ. ทั้ง 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ


advertisement

       หลังจากที่เมื่อวาน (20 ธันวาคม 2563) ที่ผ่านมา เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ล่าสุด มีรายงาน การประกาศรายชื่อว่าที่ นายก อบจ.76 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 76 จังหวัด เป็นใครบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ 

        ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด มีดังนี้

        1.กาญจนบุรี                             สุรพงษ์ ปิยะโชติ
        2.จันทบุรี                                ธนภณ กิจกาญจน์
        3.ฉะเชิงเทรา                            กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
        4.ชัยนาท                                 อนุสรณ์ นาคาศัย 
        5.ชลบุรี                                  วิทยา คุณปลื้ม
        6.ตราด                                  วิเชียร ทรัพย์เจริญ
        7.นครนายก                             จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
        8.นครปฐม                              จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
        9.นนทบุรี                               พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ
        10.ปทุมธานี                            พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปประจ่าง
        11.ประจวบคีรีขันธ์                     สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
        12.ปราจีนบุรี                           สุนทร วิลาวัลย์
        13.พระนครศรีอยุธยา                  สมทรง พันธ์เจริญวรกุล
        14.เพชรบุรี                             ชัยยะ อังกินันทน์
        15.ระยอง                              ปิยะ ปิตุเตชะ
        16.ราชบุรี                              วิวัฒน์ นิติกาญจนา
        17.ลพบุรี                               อรพิน จิระพันธุ์วาณิช
        18.สมุทรปราการ                       นันทิดา แก้วบัวสาย
        19.สมุทรสาคร                         อุดม ไกรวัตนุสสรณ์
        20.สมุทรสงคราม                      พิสิฐ เสือสมิง
        21.สระแก้ว                            ขวัญเรือน เทียนทอง
        22.สระบุรี                             สัญญา บุญหลง
        23.สิงห์บุรี                             ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
        24.สุพรรณบุรี                         บุญชู จันทร์สุวรรณ
        25.อ่างทอง                           สุรเชษ นิ่มกุล
        26.อุทัยธานี                           เผด็จ นุ้ยปรี

        ภาคใต้ 14 จังหวัด มีรายชื่อต่อไปนี้

        27.กระบี่                              สมศักดิ์ กิตติธรกุล             
        28.ชุมพร                             นพพร อุสิทธิ์                          
        29.ตรัง                               บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ                   
        30.นครศรีธรรมราช                  กนกพร เดชเดโช                        
        31.นราธิวาส                         กูเซ็ง ยาวอหะซัน                            
        32.ปัตตานี                           เศรษฐ์ อัลยุฟรี                                 
        33.พังงา                             ธราธิป ทองเจิม                         
        34.พัทลุง                            วิสุทธิ์ ธรรมเพชร                             
        35.ภูเก็ต                             เรวัต   อารีรอบ                                
        36.ยะลา                             มุขตาร์ มะทา                                       
        37.ระนอง                            ธนกร บริสุทธิ์ญาณี             
        38.สงขลา                            ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์               
        39.สตูล                              สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์                   
        40.สุราษฎร์ธานี                      พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว [ads]                       

        ภาคเหนือ 16 จังหวัด

        41.กำแพงเพชร                      สุนทร รัตนากร                                
        42.เชียงราย                         อทิตาธร วันไชยธนวงศ์                  
        43.เชียงใหม่                         พิชัย เลิศพงศ์อดิศร                         
        44.ตาก                              ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ                                   
        45.นครสวรรค์                       พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์             
        46.น่าน                             นพรัตน์ ถาวงศ์                                 
        47.พะเยา                           อัครา พรหมเผ่า                               
        48.พิจิตร                            พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์               
        49.พิษณุโลก                        มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์                    
        50.เพชรบูรณ์                       อัครเดช ทองใจสด                       
        51.แพร่                             อนุวัธ วงศ์วรรณ                             
        52.แม่ฮ่องสอน                     อัครเดช วันไชยธนวงศ์                   
        53.ลำปาง                          ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร                            
        54.ลำพูน                           อนุสรณ์ วงศ์วรรณ                          
        55.สุโขทัย                          มนู พุกประเสริฐ                               
        56.อุตรดิตถ์                        ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา


advertisement


advertisement

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

        57.กาฬสินธุ์                       ชานุวัฒน์  วรามิตร                   
        58.ขอนแก่น                       พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์               
        59.ชัยภูมิ                          อร่าม โล่ห์วีระ                        
        60.นครพนม                       ศุภพานี โพธิ์สุ              
        61.นครราชสีมา                   ยลดา  หวังศุภกิจโกศล           
        62.บึงกาฬ                        แว่นฟ้า ทองศรี                
        63.บุรีรัมย์                        ภูษิต เล็กอุดากร                     
        64.มหาสารคาม                  คมคาย  อุดรพิมพ์                        
        65.มุกดาหาร                     วิริยะ  ทองพา                            
        66.ยโสธร                        วิเชียร   สมวงศ์                           
        67.ร้อยเอ็ด                      เอกภาพ พลซื่อ                    
        68.เลย                           ธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ                     
        69.ศรีสะเกษ                     วิชิต   ไตรสรณกุล                   
        70.สกลนคร                      ชัยมงคล ไชยรบ                            
        71.สุรินทร์                       พรชัย  มุ่งเจริญพร                     
        72.หนองคาย                    ยุทธนา ศรีตะบุตร                       
        73.หนองบัวลำภู                 วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์                
        74.อุดรธานี                      วิเชียร  ขาวขำ                             
        75.อุบลราชธานี                  กานต์ กัลป์ตินันท์            
        76.อำนาจเจริญ                  วันเพ็ญ ตั้งสกุล

        เป็นรายชื่อว่าที่นายก อบจ.ในแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ แต่ว่าในแต่ละจังหวัดคงจะได้ติดตามแล้วรู้กันแล้วแหละว่าใครได้เป็น นายก อบจ.ในจังหวัดนั้นๆ 

เรียบเรียงโดย :  thaihitz.com 


advertisement