advertisement

เตรียมยกเลิกแผงลอยทั่ว กทม. จัดระเบียบทางเท้าภายในสิ้นปีนี้


advertisement

        นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนถึงขณะนี้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 508 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบทุกจุดภายในสิ้นปีนี้

        โดยก่อนหน้าที่จะมีการยกเลิกได้ประสานให้ทุกสำนักงานเขตประชุมชี้แจงกับกลุ่มผู้ค้า พร้อมเยียวยาช่วยเหลือจัดหาสถานที่ใหม่ไว้รองรับซึ่งมีมากกว่า 100 พื้นที่ สามารถรองรับได้ประมาณ 12,000 แผงค้า หรือกรณีสมัครใจจะไปค้าขายในพื้นที่เอกชน ได้ช่วยประสานเพื่อขอลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ภาพรวมได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดี

       สำหรับสาเหตุที่จำเป็นต้องยกเลิกผ่อนผัน เนื่องจากลักษณะสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป ประกอบกับหลายครั้งได้รับร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความสะดวก และหลายพื้นที่ทำให้การจราจรติดขัด และนอกจากการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยแล้ว กทม.ยังเข้มงวดเรื่องของผู้ที่ฝ่าฝืนขับขี่และจอดรถบนทางเท้า ตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นมา ได้กำหนดให้เสียค่าปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 500 บาท เป็น 2,000 บาท แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ขับขี่บางส่วนยังฝ่าฝืน จึงกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักเขตดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจัง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้ทางเท้า

 


advertisement

         ทั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าเข้าใจเรื่องของนโยบายการจัดระเบียบ แต่ก็อยากวอนไปยังภาครัฐทบทวนมาตรการจัดระเบียบดังกล่าว เพราะอย่างพื้นที่ที่ค้าขายกันอยู่ทางเท้าค่อนข้างกว้าง แม้จะตั้งร้านคนที่เดินทางเท้ายังสามารถเดินสวนไปสวนมาได้ ก่อนหน้านี้มีการทำแบบสำรวจประชาพิจารณ์ผู้ที่เดินผ่านสัญจร ซึ่งต่างก็บอกว่าไม่ได้เดือดร้อนหากมีร้านค้าตั้งอยู่ หากเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นจริงแต่ละจุด และอาจจะผ่อนผันเป็นรายพื้นที่ มีการกำหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสม จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าได้

     ก็เป็นการจัดระเบียบบ้านเมืองของเราให้สวยงาม สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ให้เป็นที่เป็นทาง ให้บ้านเมืองเราสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น แผงลอยที่เคยเห็นก็ต้องหายไป 


advertisement

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement