advertisement

เตือนประชาชน ใช้กรอบป้ายทะเบียนบ้านๆ ทับอักษร ปรับสูงสุด 2,000 บาท


advertisement

        ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับจราจร เป็นเรื่องที่มีความวุ่นวายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ที่จะพบเห็นกันอยู่ทั่วไปสำหรับปัญหาตำรวจจราจรกับประชาชนที่มีการถกเถียงกันเป็นประจำ 

       วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถที่มีการใส่กรอบทะเบียนแล้วกรอบทะเบียนนั้นเกิดบังตัวอักษร หรือว่าตัวเลขที่ทำให้อ่านผิดเพี้ยนไปได้ อาจจะมีความผิดได้ โดยทางด้านเพจ สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า….

       ได้ข่าวว่า มีการจับกันด้วยข้อหานี้มาแล้ว ทะเบียนบ้านๆ ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ใช้กันทั่วประเทศ

       การติดทะเบียน จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี 2554 ข้อ 5 วรรค 2 ระบุว่า “…ต้องไม่นำวัสดุหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะก่อให้เกิดแสงสว่างหรือเรืองแสงหรือไม่ก็ตาม มาปิด บัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ จนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้น"

       พระราชบัญญัติ รถยนต์ 2522 มาตรา 11 มาตรา 60 ม่ีหลักว่า รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

       จะเห็นได้ว่า ป้ายที่ศูนย์แถมมาให้มันบังสระอุ ซึ่งเป็นการปิด บัง จนไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนของตัวอักษร ซึ่งเป็นการติดตั้งไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุด 2000 บาท ตาม กฎกระทรวงและ พรบ รถยนต์ ดังที่กล่าวมา

       ในเรื่องนี้อาจจะมองว่าไม่มีเจตนาที่จะปิดบัง ในทางกฎหมาย คุณรู้ว่ามันบังตัวอักษรแล้วยังเอามาใช้ ข้ออ้างว่าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอามาอ้างไม่ได้ ใครใช้อยู่ ก็ระวังโดนจับนะครับ

.       ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม


advertisement

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต [ads]


advertisement
– –

– –


advertisement

       ผิดนิดๆ หน่อยๆ ในความคิดของเรา แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอบอกเลยว่าอาจจะทำให้คุณเสียค่าปรับได้ ทางที่ดีแก้ไขให้ถูกต้องเลยดีกว่า ฝากไว้เป็นความรู้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สายตรงกฎหมาย 


advertisement