advertisement

เตือน เลี้ยงหมาไม่ดีปล่อยให้กัดคนอื่น มีโทษตามกฎหมาย


advertisement

        จากกรณีมีคลิปถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก สำหรับ กรณีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของหมาไม่ดูแลหมา ปล่อยสุนัขพันธุ์บางแก้วไล่กัดเด็กนักเรียน ขณะเด็ก ๆ กำลังเดินไปเรียนต้องคอยวิ่งหนีสุนัขที่วิ่งไล่ประจำ  เคยมีการแจ้งศูนย์ดำรงธรรม ทางศูนย์ก็ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของบ้านแล้ว แต่ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ ซึ่งอันตรายกับเด็กๆ คนที่ผ่านไปมาหน้าบ้านนั้นมาก

      ล่าสุด ทางด้านทนายรณรงค์ แก้วเพชร ก็ได้ออกมาโพสต์ให้ความรู้และเตือนสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยให้สุนัขออกมาไล่กัดชาวบ้าน มีความผิดตามกฎหมายยังไงไปดูกันเลย โดยทนายได้โพสต์ผ่านทางด้านพจ ทนายคู่ใจ โดยระบุว่า…

 

       #หมาไม่กัดลูกๆ เข้ามาได้เลยค่ะ ค่ะ!!! วินาทีต่อมาคือเย็บนะคะ 

       เลยจะมาพูดเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการที่สุนัขของเราไปกัดผู้อื่น

       การปล่อยปละละเลยสุนัขของตนเองจนไปกัดผู้อื่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้าย ปล่อยปะละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากเจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 32 [ads]

       และอาจต้องชดใช้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสุนัข โดยเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ถูกสุนัขกัด เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปะละเลย ไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดู ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำประมาทของเจ้าของสุนัข ดังนั้นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการทำงาน หรือ ขาดรายได้ ตาม ป.แพ่งและพาณิชย์ ม.433 

อย่ามองเป็นเรื่องเล่นๆ มีโทษหนักไม่เบาเลยทีเดียว เลี้ยงสุนัขแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย อย่าปลาอยให้สุนัขออกมากัดคนอื่น ถ้ากัดก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทนายคู่ใจ 


advertisement