advertisement

เปิดภาพล่าสุด ‘หอโหวด’ หอสูงชมเมืองร้อยเอ็ด มูลค่า 341.8 ล้าน!!


advertisement

       เมืองร้อยเอ็ด ทำการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโหวดสูง 101 เมตร เป็นโครงการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรง 'โหวด' ซึ่งได้ก่อสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 341,800,000 ล้านบาท จากงบกลางการพัฒนาปี 2560 ผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้กำกับดูแลการก่อสร้างฯ ณ บริเวณบึงพลาญชัย โดยเริ่มก่อสร้าง 29 ก.ย. 60 และแล้วเสร็จในวันที่ 16 มี.ค. 63 โดยจะสร้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น และชั้นที่ชมเมืองได้คือชั้นที่ 27-33 โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงาม ความมีเสน่ห์ของเมืองร้อยเอ็ดได้รอบทิศ

ภาพจำลอง

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองร้อยเอ็ด [ads]


advertisement

ความคืบหน้าล่าสุด

ภาพขณะที่เริ่มก่อสร้าง


advertisement

หอโหวด

สวยงามมาก 


advertisement

     ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะ อีกไม่นานเกิดรอ หอโหวด ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขอขอบคุณที่มาจาก : ที่นี่ร้อยเอ็ด สำนึกรักบ้านเกิด 


advertisement

advertisement