รีบเลย!! ‘โซลาร์ประชาชน’ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ต้นทุน 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์

   
advertisement
advertisement

        เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพลังงานทดแทน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับ "โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์" เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า ล่าสุด ระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. หรือเรกกูเลเตอร์) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” กำลังการผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี รวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ 

        นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. กล่าวว่า เบื้องต้นมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากให้ประชาชนที่สนใจศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ คำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองก่อนไม่ใช่เป็นการผลิตเพื่อขาย วัตถุประสงค์โครงการนี้เน้นผลิตเองใช้เอง ก็เหมือนไม่ต้องซื้อไฟฟ้าสามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย เหลือถึงขายไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ซึ่ง 10 กิโลวัตต์ ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 400,000 แสนบาท พื้นที่ 50 ตารางวา

         น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า กกพ. กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกกะวัตต์ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น กฟน. 30 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟภ. 70 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ 74 จังหวัดที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดำเนินการของกฟน. โดยโครงการเปิดรับประชาชนที่สนใจยื่นความจำนงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2562 หมดเขตลงทะเบียนภายในปีนี้ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาและทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าและแจ้งผ่านทางอีเมล์ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2562 เป็นต้นไป เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

          ประชาชนที่สนใจโซลาร์ภาคประชาชนต้องศึกษาข้อมูลให้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์และวัดความคุ้มค่าของตัวคุณเองด้วยว่าควรทำหรือไม่

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0