advertisement

เผยขั้นตอนอย่างละเอียด ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร


advertisement

       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้ เป็นวันสำคัญของประชาธิปไตย ที่จะได้ไปใช้สิทธิใช้เสียง เลือกตั้งสมาชิก/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคักไปด้วยการหาเสียง

        แต่สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้ง ก็สามารถดำเนินการแจ้งเหตุผลได้ โดยเฟซบุ๊กเพจ วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี ได้ออกมาเผยขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนี้

       "ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ทำยังไงดี แจ้งสาเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่น

       1.ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 – 19 ธ.ค.63

       หรือ

       2. หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63 [ads]

       ทำตามขั้นตอน ดังนี้


advertisement

       1. กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)

       2. แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)

       3. นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์


advertisement

        ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับใครที่สามารถไปใช้สิทธิใช้เสียงได้ ก็อย่าปล่อยให้เสียสิทธิ ส่วนใครที่ไม่สะดวกจริงๆ ก็อย่าลืมดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี 


advertisement