advertisement

เผยภาพมุมสูง คูเมืองโบราณสำคัญต่างๆ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงาม


advertisement

       ในสมัยก่อนมีการรบเพื่อแย่งชิงแผ่นดิน ขยายอณานิคมของตัวเองออกไปให้ใหญ่กว้างที่สุด เมืองที่เป็นฐาน เป็นคูเมืองในสมัยโปราณก็จะมีการสร้างกำแพงกั้นเป็นอย่างดี วางแผนผังเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อรับมือกับข้าศึก วันนี้เราจะพาไปดูภาพมุมสูงเห็นแผนผังของคูเมืองโบราณต่างๆ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก Duyugu Koompol ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุว่า… 

คูเมืองโบราณ ไทย กับ พม่า ความสูง14.8 กิโลเมตรเท่ากัน

ชเวโบ เมียนมาร์ (พม่า)


advertisement

ตองอู เมียนมาร์ (พม่า)​

หงสาวดี เมียนมาร์ (พม่า) 


advertisement

มัณฑะเลย์ เมียนมาร์ (พม่า)


advertisement

เชียงใหม่ และโคราช 


advertisement

       เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีพื้นที่เป็นกำแพงล้อมไว้ก่อนที่จะมีการขยายเมืองออกไปเรื่อยๆ ในปัจจุบัน หลงเหลือเป็นร่องรอบให้ลูกหลายได้เห็น 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Duyugu Koompol 


advertisement